Koučing za firme


   Koučing koncept se zasniva na programu dodatnog usavršavanja zaposlenih u kompanijama onda kada njihovo rukovodstvo proceni da je to neophodno u cilju unapređivanja njihovog poslovanja.

   Koučing čine specijalizovani treninzi koji su osmišljeni tako da pruže podršku pojedincima u primeni stečenih znanja i veština, da reše svoje konkretne poslovne probleme, pokrenu ili održavaju projekte, i time efektno unaprede svoje dosadašnje učenje.

   Cilj koučing procesa je opšte dugoročno poboljšanje rada firme klijenta, sa dugoročnim pozitivnim rezultatima.

   Specifični ciljevi su:

•    Identifikacija eventualnih slabosti u opštem poslovanju i izrada predloga za rešavanje problema
•    Identifikacija eventualnih slabosti u organizaciji poslovanja i izrada predloga za rešavanje problema
•    Identifikacija i procena stepena iskorišćenosti resursa koji su na raspolaganju i izrada predloga za rešavanje problema
•    Identifikacija i procena troškova koji se ostvaruju i izrada predloga za rešavanje problema
•    Izrada predloga za smanjenje troškova i povećanje profita
•    Identifikacija potrebnih koraka koji bi omogućili da organizacija postigne optimalne rezultate
•    Identifikacija i procena prodajnih aktivnosti i izrada predloga za rešavanje problema
•    Analiza plasmana i izrada predloga za moguća poboljšanja
•    Drugi predlozi i sugestije.


   Koučing proces u organizaciji Obrazovnog Centra EQUILIBRIO je proces koji će Vašoj kompaniji pomoći da razvije svoje potencijale i dostigne bolje rezultate.

   Naši koučing treneri su obučeni da slušaju, posmatraju i prilagođavaju svoj pristup Vašim individualnim potrebama. Oni su profesionalci u koučing procesu, poseduju veliko iskustvo rada u velikim kompanijama u Srbiji i priznati su  autoriteti u raznim oblastima biznisa. Veštine, znanja i iskustva koje će Vam preneti oni redovno koriste u svakodnevnoj praksi. Zahvaljujući njima, steći ćete praktično, savremeno i relevantno znanje.

   U skladu sa Vašim potrebama, naši koučing konsultanti će u radu sa Vašim zaposlenima i menadžerima raditi na kreiranju, razvoju i stimulaciji onih poslovnih procesa koji će doprineti porastu kvaliteta rada, obima posla i ukupne dobiti  Vaše firme. To znači da će se tokom rada sa Vama kao klijentom rešavati Vaši praktični problemi poslovanja i osposobljavati zaposleni da kasnije i sami rešavaju tekuće probleme primenjujući stečena znanja i iskustva.

   Rezultati koučing procesa od strane konsultanata u Obrazovnom Centru EQUILIBRIO su:

•    Postizanje vrhunskih poslovnih rezultata
•    Uspešno završavanje svih projekata
•    Razvijanje vizije poslovanja Vaše kompanije
•    Definisanje vrednosti i prioriteta u radu
•    Proširivanje kapaciteta poslovanja
•    Otkrivanje i aktivaciju skrivenih talenata Vaših zaposlenih...


   Sve inforamcije o koučingu za Vašu kompaniju ili organizaciju možete dobiti na broj telefona: 011 33 74 075.